Jaarverslag

Aan het jaarverslag van 2022 wordt nog hard gewerkt, dat kun je hier vinden zodra het gereed is. De jaarverslagen van eerdere jaren zijn op deze pagina te downloaden.

Het RSIN nummer van Werkleerbedrijf Lucrato is 001299931.

“Het was meteen duidelijk dat ik mijn werk als chauffeur niet meer kon uitvoeren. Dat was een flinke tegenslag.”

Ronald van Huffelen,

nu 3D print operator

LINKS EN DOWNLOADS

Beeld

Publieksjaarverslag Lucrato 2021

We kijken terug op een bijzonder 2021. Opnieuw stond veel in het teken van de coronacrisis. Maar gelukkig waren er veel mooie ontwikkelingen, zoals nieuwe werkleerlijnen in de horeca en zorg. En de realisatie van de TINT Apeldoorn, de eerste Technohub Inclusieve Technologie in Nederland, ontstaan door een krachtige samenwerking tussen innovatieve bedrijven, onderwijs en Lucrato.


Beeld

Volledig jaarverslag + jaarrekening 2021

In ons jaarverslag 2021 vind je informatie over onze activiteiten en resultaten. Ook lees je hierin het verhaal van Ronald, die door een bedrijfsongeval een carrièreswitch heeft gemaakt van vrachtwagenchauffeur naar 3D print operator.


Beeld

Volledig jaarverslag + jaarrekening 2020

Het jaar 2020 is wereldwijd een bijzonder jaar geworden, omdat het dagelijks leven voor iedereen werd beïnvloed door de coronacrisis. Ook voor alle bedrijven in Nederland had dit gevolgen. Voor Werkbedrijf Lucrato betekende de lockdown een acute stop van de productieactiviteiten per 17/18 maart.


Beeld

Meerjarenbegroting 2023-2026

De gemeentelijke opdracht aan Werkleerbedrijf Lucrato betreft arbeidsparticipatie voor diverse
doelgroepen uit de Participatiewet. Alle activiteiten zijn in deze meerjarenbegroting ondergebracht
in één programma.

MEER WETEN OVER:

ONS BESTUUR

Het bestuur van Werkleerbedrijf Lucrato bestaat uit wethouders van de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde.

MISSIE EN VISIE

We verrijken het leven van mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van betaald en duurzaam werk. 

WERKEN BIJ LUCRATO

Spreekt het je aan te werken voor een organisatie met sociaal maatschappelijke meerwaarde?

PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd keurmerk.

Onze missie

We verrijken het leven van mensen die door psychische, mentale en/of lichamelijke belemmeringen extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van betaald en duurzaam werk.

Dit doen we door ze te ‘leren werken’ en aan passend werk te helpen bij een werkgever in de regio Apeldoorn, Epe, Heerde. Werkleerbedrijf Lucrato kan daarbij ook zelf de werkgever zijn.