Jaarverslag

De jaarverslagen van Werkleerbedrijf Lucrato en de Meerjarenbegroting zijn op deze pagina te downloaden.

Het RSIN nummer van Werkleerbedrijf Lucrato is 001299931.

“Het was meteen duidelijk dat ik mijn werk als chauffeur niet meer kon uitvoeren. Dat was een flinke tegenslag.”

Ronald van Huffelen,

nu 3D print operator

LINKS EN DOWNLOADS

Beeld

Publieksjaarverslag Lucrato 2022

“Het jaar 2022 was een bewogen jaar voor iedereen. In dit jaar namen we afscheid van de coronamaatregelen, maar niet van corona. Er brak een oorlog uit in Europa en de energieprijzen stegen naar een recordhoogte, evenals de inflatie. Ondanks deze onrust hebben we hard doorgewerkt aan onze missie: verrijken van de levens van mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van betaald en duurzaam werk.”


Beeld

Publieksjaarverslag Lucrato 2021

Ook in 2021 stond nog veel in het teken van de coronacrisis. Ook lees je hierin het verhaal van Ronald, die door een bedrijfsongeval een carrièreswitch heeft gemaakt van vrachtwagenchauffeur naar 3D print operator bij SDD in Epe.


Beeld

Volledig jaarverslag + jaarrekening 2020

Het jaar 2020 is wereldwijd een bijzonder jaar geworden, omdat het dagelijks leven voor iedereen werd beïnvloed door de coronacrisis. Ook voor alle bedrijven in Nederland had dit gevolgen. Voor Werkbedrijf Lucrato betekende de lockdown een acute stop van de productieactiviteiten per 17/18 maart.


Beeld

Meerjarenbegroting 2023-2026

De gemeentelijke opdracht aan Werkleerbedrijf Lucrato betreft arbeidsparticipatie voor diverse
doelgroepen uit de Participatiewet. Alle activiteiten zijn in deze meerjarenbegroting ondergebracht
in één programma.

MEER WETEN OVER:

ONS BESTUUR

Het bestuur van Werkleerbedrijf Lucrato bestaat uit wethouders van de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde.

MISSIE EN VISIE

We verrijken het leven van mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van betaald en duurzaam werk. 

WERKEN BIJ LUCRATO

Spreekt het je aan te werken voor een organisatie met sociaal maatschappelijke meerwaarde?

PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd keurmerk.

Onze missie

We verrijken het leven van mensen die door psychische, mentale en/of lichamelijke belemmeringen extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van betaald en duurzaam werk.

Dit doen we door ze te ‘leren werken’ en aan passend werk te helpen bij een werkgever in de regio Apeldoorn, Epe, Heerde. Werkleerbedrijf Lucrato kan daarbij ook zelf de werkgever zijn.