Subsidies en regelingen

Wanneer iemand via Lucrato bij je komt werken, kun je als werkgever aanspraak maken op verschillende (financiële) regelingen. Denk hierbij aan loonkostensubsidie, no-riskpolis, een proefplaatsing en jobcoaching. Hoe weet je van welke regeling je gebruik kunt maken?

Werkgeverservicepunt FactorWerk

Het werkgeverservicepunt van onze regio Stedendriehoek en Noord West Veluwe FactorWerk heeft een speciale toolbox ontwikkeld. Hier staat alle informatie over subsidies, wetgeving en regelingen. Uiteraard helpt je contactpersoon bij Lucrato hier graag bij! Verderop deze pagina vind je bij 'links en downloads' onze informatiebrochures over de verschillende regelingen.

Voor een nieuwe aanvraag loonkostensubsidie, neem direct contact op met Werkleerbedrijf Lucrato.

Toolbox van FactorWerk