Informatieverzoek op basis van de Woo (Wet open overheid)

Iedereen mag informatie opvragen over wat de overheid doet. Dat kan ook bij Werkleerbedrijf Lucrato. Dit is geregeld in de Wet open overheid (Woo), de opvolger van de Wob. Naast een verzoek om informatie openbaar te maken kunt u ook hulp vragen bij het vinden van informatie over Werkleerbedrijf Lucrato dat al openbaar is.

Opvragen van informatie

Als u informatie of documenten wilt opvragen die Werkleerbedrijf Lucrato (nog) niet openbaar heeft gemaakt, dan kunt u hiervoor een Woo-verzoek indienen bij ons. Het moet gaan om publieke informatie die niet openbaar is, die is vastgelegd en te maken heeft met de publieke taak van Werkleerbedrijf Lucrato.

U kunt een Woo-verzoek indienen als:

  • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen, of welk document u wilt ontvangen;

  • Werkleerbedrijf Lucrato de informatie in bezit heeft;

  • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, foto, video of in een digitaal bestand.

Er zijn geen kosten voor het indienen van een Woo-verzoek.
Wij versturen de gevraagde informatie bij voorkeur via e-mail.

U kunt een Woo-verzoek via ons online formulier indienen of via de post versturen:

Egerlaan 15
7334 AD Apeldoorn
o.v.v. Woo.

Wat gebeurt daarna?

Werkleerbedrijf Lucrato reageert binnen vier weken op uw verzoek. Deze termijn kan worden verlengd met twee weken, als dat nodig is. Hierover ontvangt u een bericht. Soms wordt er zoveel informatie gevraagd, dat ook de verlengde termijn te kort is om alle documenten te verzamelen en te beoordelen. In dat geval maken wij afspraken met u over de verdere afhandeling.

Reageren wij niet binnen de termijn op uw verzoek? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen of - nadat u ons in gebreke heeft gesteld - een beroep bij de rechtbank indienen.

Afwijzing van het Woo-verzoek

Werkleerbedrijf Lucrato wijst uw verzoek af als het gaat om een of meerdere van de redenen voor weigering die in de Woo gelden. Bijvoorbeeld wanneer de gevraagde informatie de veiligheid van onze medewerkers schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens. Het kan ook zijn dat Werkleerbedrijf Lucrato documenten voor een deel openbaar maakt. Dan worden andere delen van documenten onleesbaar gemaakt. Wanneer de gevraagde informatie niet openbaar wordt gemaakt, leggen we dit in het Woo-besluit uit.  Als u het niet eens bent met een Woo-besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Opvragen van openbare informatie

Bent u op zoek naar openbare informatie van Werkleerbedrijf Lucrato en wilt u hulp daarbij? Neem dan contact met ons op via het online contactformulier. Geef daarbij duidelijk aan dat u naar openbare informatie zoekt. De Woo-contactpersoon neemt contact met u op.