ArbeidsDiagnosecentrum

Bij de ondersteuning van een kandidaat is soms een verdiepingsslag nodig om vast te stellen waar de persoon in kwestie staat, wat zijn of haar kwaliteiten en/of aandachtspunten zijn in relatie tot (de stap) naar werk en wat de kandidaat nodig heeft om goed en prettig te kunnen functioneren. Het ArbeidsDiagnosecentrum (ADc) van Werkleerbedrijf Lucrato biedt dan uitkomst: vanuit dit centrum kunnen we tal van instrumenten en onderzoeken inzetten om (aanvullende) inzichten te verkrijgen. Een dergelijk onderzoek levert een advies op voor zowel de kandidaat zelf als voor de opdrachtgever. Vervolgens kan een vervolgtraject worden bepaald.

Advies op maat

Onze psychologen van het ADc adviseren je graag over welke instrumenten nodig zijn voor het vinden van een antwoord op je vraag. Zij gebruiken uitsluitend betrouwbare en gevalideerde instrumenten en zijn gespecialiseerd in Participatiedoelgroepen.

Wil je als bedrijf of organisatie ook inzicht in de mogelijkheden, interesses en vaardigheden van jouw werkzoekende(n)? Leg je specifieke vraag aan onze deskundigen voor. Dan ontvang je zo snel mogelijk ons advies over het meest geschikte instrument.

Onderzoeksaanbod

Werkleerbedrijf Lucrato is gespecialiseerd in diverse onderzoeksmethoden om de mogelijkheden en talenten van een kandidaat goed in beeld te brengen. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsmogelijkhedenonderzoek, een capaciteitenonderzoek en persoonlijkheids- en interesse onderzoek. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de diverse instrumenten:

  • Arbeidsmogelijkhedenonderzoek

  • Praktijkassessment

  • Intelligentieonderzoek

  • Capaciteitenonderzoek

  • Persoonlijkheids- en interesseonderzoek

  • Psychisch belastbaarheidsonderzoek

  • Medisch Belastbaarheidsonderzoek

  • WSW-ondergrensonderzoek

  • Screening Persoon & Werk

  • Haalbaarheidsonderzoek

In de brochure bij ‘links en downloads’ hieronder vind je meer informatie over de verschillende onderzoeken.

Onze benadering

We richten ons op de talenten van een kandidaat, niet op de belemmeringen. Deze talenten proberen we te versterken. We besteden daarbij aandacht aan de kandidaat als mens. Dat wil zeggen dat we de persoonlijke situatie van iemand in alle facetten meenemen.

Binnen deze aanpak verliezen we de zakelijke benadering uiteraard niet uit het oog.

Meer over ons
Aan het werk in de productie werkplaats