Nieuwkomers

Statushouders ondervinden vaak meerdere problemen bij het toetreden tot de arbeidsmarkt. Daar willen wij graag bij helpen. Daarom werken we samen met organisaties op het gebied van overheid, onderwijs en maatschappelijke ondersteuning om statushouders effectief en efficiënt te ondersteunen bij hun traject van ‘Aankomst tot Zelfstandigheid (van ‘A tot Z’)’ in ons land.

Het lukt weinig nieuwkomers om binnen drie jaar na aankomst in Nederland betaald werk te vinden. Dat heeft verschillende redenen. Aan de ene kant sluit het aanbod van organisaties niet voldoende bij elkaar aan. Anderzijds ontbreekt het statushouders door slechte beheersing van de Nederlandse taal aan informatie waardoor zij tussen wal en schip vallen.

Uit een intensieve samenwerking met gemeente Apeldoorn en VluchtelingenWerk Apeldoorn is het programma Sterk naar Werk ontstaan, dat door Werkleerbedrijf Lucrato wordt uitgevoerd.

Bekijk de stappen rechts of neem direct contact met ons op voor meer informatie.