PSO en SROI

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd keurmerk. Het is een landelijk erkende norm voor inclusief ondernemerschap en inclusieve werkgevers. Als je als bedrijf gecertificeerd bent, kun je groeien op de PSO-prestatieladder als je werkgelegenheid biedt aan mensen die door psychische, mentale en/of lichamelijke belemmeringen extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van betaald en duurzaam werk en/of aantoonbaar sociaal inkoopt. Met het PSO keurmerk draag je aantoonbaar bij aan een betere samenleving. Ook vergroot je je kansen bij aanbestedingen van gemeenten of andere overheden. 

SROI
De regeling Social Return on Investment (SROI) wordt door de overheid ingezet om meer duurzame werkplekken te creëren voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Bij een publieke aanbesteding kan de gemeente vragen om een social return. Dit wordt een SROI-verplichting genoemd.

Wil je meer weten over PSO en/of SROI? Neem dan contact op met onze gecertificeerd PSO/SROI-adviseur Frits Riesebos via onderstaande contact button:

Onze aanpak

Werkleerbedrijf Lucrato ondersteunt mensen bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, zodat zij – het liefst binnen een jaar – duurzaam aan het werk kunnen bij werkgevers in de regio.

Werkgevers helpen we om sociaal te ondernemen. We ondersteunen met innovatieve instrumenten en ontzorgen met onze kennis en ervaring.

Wij werken integer, bevlogen, verbindend en ondernemend samen met klanten, kandidaten, partners en elkaar. Samen komen we tot het gewenste resultaat: zo regulier mogelijk werk(plezier) voor iedereen.

Meer over ons