Ondersteuning bij werk

Heb je extra ondersteuning nodig om je werk goed te kunnen (blijven) doen? En woon je in de gemeente Apeldoorn, Epe of Heerde? Dan is persoonlijke ondersteuning bij werk wellicht iets voor jou. Je kunt hierbij denken aan jobcoaching of interne werkbegeleiding. Hieronder vertellen we meer over deze mogelijkheden.

Jobcoaching
Een jobcoach is een erkende deskundige die jou helpt bij het behouden van een baan. De begeleiding op je werkplek staat centraal. Met als doel dat je aan het einde van de jobcoaching zelfstandig je werk kunt uitvoeren. Daarnaast kan jobcoaching gericht zijn op de begeleiding van je leidinggevende en/of collega’s. Zij worden dan gecoacht zodat zij na afloop jou passend kunnen begeleiden.

Interne werkbegeleiding
Interne werkbegeleiding is gericht op de begeleiding op de werkplek door een collega die getraind is in het begeleiden van werknemers die extra ondersteuning nodig hebben. De focus ligt alleen op de werkplek en niet ook op andere leefgebieden, zoals bij jobcoaching. Deze vorm wordt ingezet als er vooral behoefte is aan constante begeleiding op de werkplek.

Voor wie
Je kan jobcoaching of interne werkbegeleiding aanvragen als je woont in de gemeente Apeldoorn, Epe of Heerde en ingeschreven staat in het Doelgroepregister of gebruik maakt van de Participatiewet.

Inhoud trajecten
Jobcoaching

Kom je in aanmerking voor Jobcoaching, dan stelt de Jobcoach, samen met jou en je werkgever, in een plan de coachingsdoelen vast. Denk hierbij aan:

  • Het structuren van werk;

  • inwerken en trainen;

  • opsporen en verhelpen verstoringen in arbeidssituatie (bij calamiteit of crisis);

  • begeleiden op het werk (o.a. afspraken maken en bewaken);

  • begeleiding in de thuissituatie voor zover aan werk gerelateerd.

  • begeleiden van de direct leidinggevende zodanig dat deze de begeleidende rol over kan nemen;

  • evaluatie en coördinatie.