Een klacht indienen

Werkleerbedrijf Lucrato hecht veel belang aan een zorgvuldige klachtbehandeling. Als één van onze collega's zich - onverhoopt - niet juist heeft gedragen, of verleende diensten/opdrachten niet correct zijn uitgevoerd, kun je via deze pagina een klacht indienen.

Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in.
Lees vooraf onze klachtenregeling door.

Waar gaat uw klacht over?