Nieuwkomers

Statushouders ondervinden vaak meerdere problemen bij het toetreden tot de arbeidsmarkt. Daar willen wij graag bij helpen. Daarom werken we samen met organisaties op het gebied van overheid, onderwijs en maatschappelijke ondersteuning om statushouders effectief en efficiënt te ondersteunen bij hun traject van ‘Aankomst tot Zelfstandigheid (van ‘A tot Z’)’ in ons land.

Hoe werkt het?

Helaas lukt het weinig nieuwkomers om binnen drie jaar na aankomst in Nederland betaald werk te vinden. Dat heeft verschillende redenen. Aan de ene kant sluit het aanbod van organisaties niet voldoende bij elkaar aan. Anderzijds ontbreekt het statushouders door slechte beheersing van de Nederlandse taal aan informatie waardoor zij tussen wal en schip vallen.

Uit een intensieve samenwerking met gemeente Apeldoorn en VluchtelingenWerk Apeldoorn is het programma Sterk naar Werk ontstaan, dat door Werkleerbedrijf Lucrato wordt uitgevoerd.
Bekijk de stappen rechts of neem direct contact met ons op voor meer informatie.

Sterk naar Werk

Het programma bestaat uit vier stappen.

Stap 1
Start met Nederlandse taalles en start met Werkfittraining (8 tot 10 weken).

Stap 2
Na een maand: werkervaring opdoen bij Werkleerbedrijf Lucrato. Samen met taalles en training Werkfit.

Stap 3
Na drie maanden: stage binnen Werkleerbedrijf of bij een bedrijf (3 tot 6 maanden).

Stap 4
Na zes maanden: uitstroom naar betaald werk of een passend traject.

DOWNLOADS en Links

Beeld

Werkervaringsplekken

Wil je je vaardigheden als werknemer ontwikkelen? Of ontdekken welke sector bij je past? Dan is een werkervaringsplek misschien wat voor jou. Met behoud van uitkering doe je ervaring op één van de werkplekken die Werkleerbedrijf Lucrato hiervoor beschikbaar heeft.


Beeld

Hoe pak je dat aan?

In het WERK-portal van SBCM kun je leren en oefenen met situaties die je tegenkomt als je werk zoekt. En hoe je fijn aan het werk kunt blijven. Ook op persoonlijk vlak kun je dingen leren, zoals omgaan met geld of gezond blijven.


Beeld

Brochure Arbeidsdiagnosecentrum

Als je nog niet weet waar je goed in bent of wilt weten wat je persoonskenmerken zijn, kun je bij het Arbeidsdiagnosecentrum van Lucrato tests doen. In deze brochure zie welke onderzoeken bij het Arbeidsdiagnosecentrum mogelijk zijn.

Onze missie

We verrijken het leven van mensen die door psychische, mentale en/of lichamelijke belemmeringen extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van betaald en duurzaam werk.

Dit doen we door hen te ‘leren werken’ en aan passend werk te helpen bij een werkgever in de regio Apeldoorn, Epe, Heerde. Werkleerbedrijf Lucrato kan daarbij ook zelf de werkgever zijn.