Contact Wet Open Overheid

Iedereen mag informatie opvragen over wat de overheid doet. Dat kan ook bij Werkleerbedrijf Lucrato. Dit is geregeld in de Wet open overheid (Woo), de opvolger van de Wob. Naast een verzoek om informatie openbaar te maken, kunt u ook hulp vragen bij het vinden van informatie over Werkleerbedrijf Lucrato dat al openbaar is.

Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in. Lees ook de voorwaarden voor het indienen van een Woo-verzoek.