Over Lucrato

Voor de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde helpen we mensen vanuit de Participatiewet duurzaam aan werk. We openen kansen voor kandidaten, werkgevers én de samenleving. De naam Lucrato staat voor ‘winst’. Wij geloven dat werken op meerdere manieren winst oplevert. Sociale, maatschappelijke en economische winst. Winst voor werkzoekenden én voor werkgevers.

Missie en visie

Onze missie
We verrijken het leven van mensen die door psychische, mentale en/of lichamelijke belemmeringen extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van betaald en duurzaam werk. Dit doen we door talenten te ontwikkelen en ze aan passend werk te helpen bij een werkgever in onze regio Apeldoorn, Epe, Heerde. Werkleerbedrijf Lucrato kan daarbij ook zelf de werkgever zijn.

Onze visie
Wij streven ernaar dat alle werkgevers in onze regio betrokken en sociale ondernemers zijn, en invulling geven aan een inclusieve arbeidsmarkt. Dit doen we door organisaties en mensen zodanig te verrijken dat we de juiste bemiddeling kunnen maken.

Mogelijkheden voor iedereen
Wij kijken naar mogelijkheden. Die heeft iedereen. We zien mogelijkheden voor passend werk, het benutten van talent, maar vooral: het verrijken van levens. Als je doet waar je goed in bent en daarmee een bijdrage levert aan een groter geheel, geeft dat een goed gevoel. Meer maken van elke dag, dat is waar wij ons voor inzetten.

Regionaal: Werkgeverservicepunt FactorWerk
Werkleerbedrijf Lucrato is partner van FactorWerk, het regionale werkgeverservicepunt voor de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. Dit samenwerkingsverband tussen 14 gemeenten, UWV, VNO-NCW Midden, FNV, CNV en lokale werkbedrijven streeft er naar om in deze arbeidsmarktregio de Baanafspraak te realiseren en de brede doelgroep uit de Participatiewet te bedienen. Het maakt daarbij gebruik van succesvolle lokale initiatieven en van een groot regionaal netwerk.

“Van de begeleiding op de werkvloer tot het ondersteunen bij subsidie aanvragen; ik word als ondernemer echt ontzorgd door Lucrato.”

Silvester Tollenaar, BackWERK

OF VRAAG HET DIRECT AAN:

Albert Mein

voor bouw, industrie, techniek en grote bedrijven in techniek.

tel. 06 – 27 18 90 81

Mieke Hendriks

voor horeca, recreatie, facilitair en schoonmaak.

tel. 06- 53 31 41 04

Marian van Schie

voor gemeente Epe.

tel.  06-39 31 56 18

Erik Schrijver

voor overheid, groothandel, detailhandel, groen, infra, vervoer, warehousing en werk uitbesteden.

tel. 06-13 40 59 45

Arjan van Rooij

voor MKB en industrie Heerde.

tel. 06 – 10 08 91 29

Lotte Schimmel

voor zorg en welzijn, ICT en zakelijke dienstverlening.

tel. 06 – 53 31 00 61

Onze benadering

We richten ons op de talenten van een kandidaat, niet op de belemmeringen. Deze talenten proberen we te versterken. We besteden daarbij aandacht aan de kandidaat als mens. Dat wil zeggen dat we de persoonlijke situatie van iemand in alle facetten meenemen. Binnen deze aanpak verliezen we de zakelijke benadering uiteraard niet uit het oog.