Publieksjaarverslag 2023

Banenmarkten, een druk bezochte Open Dag, de doorontwikkeling van inclusieve technologie in onze TINT, de maand van de 1000 voorbeelden, vernieuwde CAO's voor onze medewerkers en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wat is er veel gebeurd in 2023! Met elkaar kunnen we terugkijken op mooie resultaten. De highlights van 2023 zijn te vinden in bijgaand publieksjaarverslag:

https://issuu.com/werkleerbedrijflucrato/docs/jaarverslag_werkleerbedrijf_lucrato_2023