Kunnen we het even over werk hebben?

Een vraag die ik bijna dagelijks stel aan de mensen die ik tegenkom in mijn werk én privé omgeving.

Deze vraag heb ik niet zelf bedacht, maar is de titel van een zeer lezenswaardig boek van Marjolein ten Hoonte. De ondertitel “Naar een ontslagvrije samenleving met werk en zekerheid voor iedereen”, spreekt mij erg aan. In het boek gaat zij op zoek naar nieuwe werkwijzen en werkbare structuren op de arbeidsmarkt. Gewoon omdat veel regels die ooit goed hebben gewerkt, dat nu niet meer doen. Haar droom is een ontslagvrije samenleving met werk en zekerheid voor iedereen en niet alleen voor de mensen met een vast contract.

Zoveel meer dan een inkomen
En iedereen is dan ook (bijna) iedereen, dus ook de inwoners waar wij ons dagelijks voor inzetten om ze te ondersteunen naar duurzaam betaald werk. Je gunt elke inwoner het ervaren van de waarde van werk. Want werk is zoveel meer dan alleen een inkomen. Het is opstaan met een doel, het is gemist worden als je er niet bent, het is zingeving, het voedt je nieuwsgierigheid, het creëert ontwikkeling. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Hoe kan het dat we bijna onverschillig waarnemen dat er veel mensen thuis zitten, terwijl er zoveel vraag naar medewerkers is? Ik denk oprecht dat werkleerbedrijven (ook wel sociaal ontwikkelbedrijven genoemd) een cruciale rol kunnen spelen in de vernieuwing van de arbeidsmarkt. Ik zou wel van de daken willen schreeuwen: geef ze die kans ook!

De juiste kennis en infrastructuur
In juni 2023 verscheen het landelijke onderzoek Infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijven van Berenschot. Dit rapport, in opdracht van ministerie van SZW, VNG en Cedris geschreven, levert een goede analyse op. Maar vooral ook een erkenning van de rol die werkleerbedrijven kunnen spelen in de vernieuwing van de arbeidsmarktstructuur. Omdat ze beschikken over een ondersteuningsinfrastructuur met verschillende functionaliteiten die een inclusievere arbeidsmarkt dichterbij brengt. Te denken valt dan aan:

Ø  de mogelijkheid om mensen te detacheren vanuit een vast dienstverband,
Ø  het bieden van vaste baan met extra begeleiding, zogenaamd beschut werk,
Ø  ontwikkelen van vak- en werknemersvaardigheden in samenwerking met het beroepsonderwijs,
Ø  het realiseren van goede matching en begeleiding bij het in kaart brengen van vraag en aanbod met de daarbij behorende competenties, alsmede inzet van o.a. jobcoaches,
Ø  werkgevers adviseren en helpen bij aanpassing van werkprocessen op maat.

Goud in handen
De werkleerbedrijven hebben echt goud in handen. Benut hun expertise! Dat levert winst op voor iedereen: de inwoners, de werkgevers, de samenleving. Hans Borstlap leverde in 2020 met zijn Commissie Regulering van Werk het rapport “In wat voor land willen wij werken?” op. Nou, ik heb er wel een beeld van……

Gerrie van Sunder
Algemeen directeur Werkleerbedrijf Lucrato