Pepijn: “Je zelfbeeld wordt langzaam minder”

Gemeente Epe biedt in samenwerking met diverse partijen werkervaringsplekken voor inwoners die vallen onder de participatiewet. Foenix is een van die partijen: een kringloop en reïntegratiebedrijf dat plekken biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Pepijn startte er in de timmerwerkplaats.

Gewoon beginnen

Pepijn werkt het grootste deel van zijn leven in de zorg en heeft een verslavingsverleden. Als hij een uitnodiging van Lucrato ontvangt om een reïntegratietraject te starten, ziet hij dit eigenlijk meteen zitten. Hij start in de timmerwerkplaats van Foenix en komt daarna al snel in aanmerking voor een proefplaatsing bij Circulus. Inmiddels heeft hij daar een betaalde baan. 

Pepijn: “De consulent van Lucrato heeft ervoor gezorgd dat ik niet te veel druk ervaren heb. Daardoor heb ik het traject als heel prettig ervaren. Er is geen druk van een einddoel, je moet gewoon beginnen.”