Zichtbaar in Werk

zichtbaar in werk

In de arbeidsmarktregio Stedendriehoek & Noord Veluwe draait een project voor het begeleiden van jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar met een visuele handicap in hun zoektocht naar werk. Vanuit ‘Zichtbaar in Werk’ zijn instrumenten beschikbaar voor ondersteuning bij het zoeken naar geschikt werk en ook voor begeleiding op de werkplek.

Sinds de participatiewet (2015) van kracht is, wordt van werkgevers verwacht mee te werken aan een inclusieve samenleving. Dit betekent dat (potentiële) medewerkers met een (visuele) beperking ook moeten kunnen deelnemen aan het reguliere arbeidsproces. Zo heeft bijvoorbeeld 1/3 van alle mensen met een visuele beperking in Nederland werk. Terwijl 2/3 van de gehele beroepsbevolking werkt. Naar schatting zou nog eens 1/3 van alle blinden en slechtzienden prima kunnen participeren in het reguliere arbeidsproces.

Ken je een jongere met een visuele beperking die van school komt of op zoek is naar werk? Wijs de jongere dan op het project “Zichtbaar in Werk”. Meer informatie is te vinden op http://www.zichtbaarinwerk.nl/over-zichtbaar-in-werk/. Kandidaten uit de Stedendriehoek & Noord Veluwe kunnen zich ook melden op Factorwerk@apeldoorn.nl.

Leave your comment