Veelgestelde vragen werkgevers

Nee. De toekenning van NOW aan uw organisatie heeft geen gevolgen voor de loonkostensubsidie die u ontvang voor medewerkers. U hoeft Werkleerbedrijf Lucrato niet te informeren over een NOW toekenning en er zal geen verrekening plaatsvinden van de loonkostensubsidie.

Neem hierover contact op met uw contactpersoon bij Werkleerbedrijf Lucrato. Met hem/haar kunt u overleggen over de mogelijkheden.

U bent als inlenend bedrijf ‘materieel werkgever’. Dat wil zeggen dat u verantwoordelijk bent voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van uw medewerkers. Het is dus aan u welke maatregelen u neemt om uw medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Werkleerbedrijf Lucrato gaat er vanuit dat deze keuzes ook van toepassing zijn op de medewerkers die bij u gedetacheerd zijn.

We beperken het bezoek aan onze locatie waar mogelijk en onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Uw afspraak kan eventueel omgezet worden in een telefonische of online afspraak.