Subsidies en regelingen

Wanneer iemand via Lucrato bij je komt werken, kun je als werkgever aanspraak maken op verschillende (financiële) regelingen. Denk hierbij aan loonkostensubsidie, no-riskpolis, een proefplaatsing en jobcoaching. Hoe weet je van welke regeling je gebruik kunt maken?

Werkgeverservicepunt FactorWerk

Het werkgeverservicepunt van onze regio Stedendriehoek en Noord West Veluwe FactorWerk heeft hiervoor een speciale toolbox ontwikkeld. Hier staat alle informatie over subsidies, wetgeving en regelingen. Uiteraard helpt je contactpersoon bij Lucrato hier graag bij!

“Lucrato zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste plek terechtkomen.”

SDD Jaarverslag 2021

Roland Oudsen

werkgever SSD

MEER WETEN OVER:

WERK UITBESTEDEN

Heb je extra productiecapaciteit nodig? Kun je wel wat extra handjes gebruiken? Ook hiervoor kun je bij Lucrato terecht.

DE PSO-PRESTATIELADDER

Met het PSO-keurmerk (Prestatieladder Socialer Ondernemen) draag je bij aan een betere samenleving.

PERSONEEL ZOEKEN

Ben je op zoek naar personeel? Wij stellen je graag voor aan gemotiveerde krachten uit de Participatiewet. 

NIEUWKOMERS

Lucrato werkt met diverse organisaties samen om statushouders effectief en efficiënt te ondersteunen bij werk.

Onze benadering

We richten ons op de talenten van een kandidaat, niet op de belemmeringen. Deze talenten proberen we te versterken. We besteden daarbij aandacht aan de kandidaat als mens. Dat wil zeggen dat we de persoonlijke situatie van iemand in alle facetten meenemen.

Binnen deze aanpak verliezen we de zakelijke benadering uiteraard niet uit het oog.