Social Return eenvoudiger voor bedrijven

SROI gelderland 1

Overheden in Gelderland en Overijssel gaan dezelfde regels gebruiken voor Social Return. Hierdoor wordt het voor bedrijven eenvoudiger om aan de voorwaarden te voldoen. En kunnen ze meer mensen helpen die moeilijk aan werk komen.

Social Return On Investment
Social Return wordt al ruim tien jaar door verschillende overheden en semioverheden in Nederland toegepast. Bedrijven die een opdracht krijgen van een overheid verrichten een sociale tegenprestatie, bijvoorbeeld door een bepaald percentage mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Overheden mogen zelf beslissen hoe ze deze Social Return vragen. De eisen, doelgroepen en waardering verschillen daarom veel onderling. Bedrijven vragen al een tijd om het gelijktrekken van de regels.

Eén beleid in Oost Nederland
In Oost Nederland kiezen verschillende overheden daarom nu voor een zelfde proces en waardering. Zo weet de ondernemer waar hij aan toe is, of die nu zaken doet met de provincie Overijssel, provincie Gelderland, of een van de andere partners in het gebied. Overheid en ondernemers werken op die manier samen aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Convenant ondertekend
Om de afspraak te bekrachtigen ondertekenden vertegenwoordigers woensdag 2 oktober het Convenant Social Return Oost Nederland. Vijfenvijftig gemeenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Gelderland en Overijssel doen mee aan het convenant.

Meer weten? Op de website www.socialreturningelderland.nl vindt u meer informatie.