Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Werkbedrijf Lucrato kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Werkbedrijf Lucrato, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Werkbedrijf Lucrato kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM WERKBEDRIJF LUCRATO GEGEVENS NODIG HEEFT
Werkbedrijf Lucrato verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Werkbedrijf Lucrato heeft daarvoor een privacyreglement, dat u kunt opvragen via info@lucrato.nl.

HOE LANG UW GEGEVENS BEWAARD WORDEN
Werkbedrijf Lucrato bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Werkbedrijf Lucrato verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u,  om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak.

WEBSITEBEZOEK
Op de website van Werkbedrijf Lucrato worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Werkbedrijf Lucrato gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Werkbedrijf Lucrato maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Werkbedrijf Lucrato te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Werkbedrijf Lucrato heeft hier geen invloed op. Werkbedrijf Lucrato heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lucrato.nl. Werkbedrijf Lucrato zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Werkbedrijf Lucrato neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met onze Functionaris Gegevensbescherming, via info@lucrato.nl. Werkbedrijf Lucrato is als volgt te bereiken: Postadres: Egerlaan 15, 7334 AD Apeldoorn. Telefoon: 055-5492500 E-mailadres: info@lucrato.nl.  Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08214160