Pluryn start Ontwikkelplaats bij Werkbedrijf Lucrato in Apeldoorn

nieuwsbericht-directie-tekemt-contract-Pluryn-Lucrato1

Op 28 november 2017 hebben Stichting Pluryn en Werkbedrijf Lucrato samen afspraken gemaakt over de samenhangende aanpak met betrekking tot aspecten van werk, inkomen, opleiding en zorg. In navolging op deze afspraken vestigt Pluryn zich in het pand van Werkbedrijf Lucrato aan de Egerlaan in Apeldoorn. Een nieuwe stap in de samenwerking.

Mogelijkheid voor ontwikkeling

In de Ontwikkelplaats kunnen jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt werken aan het vasthouden of het verbeteren van benodigde werknemersvaardigheden. Ook leren ze er vakvaardigheden, in een realistische bedrijfsomgeving. Het doel is uit te stromen naar een (on)betaalde baan in een reguliere werkomgeving of naar vervolgonderwijs.

Door samenwerking met Werkbedrijf Lucrato wil Pluryn een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt tot stand brengen. De jongeren krijgen een traject bij de Ontwikkelplaats aangeboden en blijven zo actief werken aan hun ontwikkeling, wat de doorstroom naar andere partners van Werkbedrijf Lucrato makkelijker maakt. De professionals van Werkbedrijf Lucrato en Pluryn werken nauw samen en creëren een warme overdracht, waarbij ze hun kennis en expertise inzetten en delen.

Sterker in de samenleving
Pluryn behandelt en ondersteunt mensen met complexe zorgvragen, met als doel het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Dit doen Pluryn met ruim 6.000 medewerkers (inclusief Intermetzo) via landelijk werkende voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. En door middel van ambulante diensten, arbeidsintegratie, onderwijs en maatschappelijke ondernemingen. www.pluryn.nl

Leave your comment