Plan loondispensatie van tafel

Loondispensatie van de baan

Het kabinet stopt met het plan voor loondispensatie in de Participatiewet. Het bleek niet mogelijk om het oorspronkelijke voorstel voor loondispensatie zo in te richten dat het voor iedereen simpeler en beter wordt. Het kabinet gaat zich nu inzetten voor het vereenvoudigen van regels voor werkgevers, voor het lonend maken van (meer) werken voor mensen met een beperking, ook als zij in deeltijd werken, en ervoor zorgen dat werkgevers en mensen die op zoek zijn naar een baan elkaar beter gaan vinden.

Gerrie van Sunder, algemeen directeur Werkbedrijf Lucrato: “Dit is echt fantastisch nieuws. Fijn dat de Cedris-lobby in een brede maatschappelijke coalitie zijn vruchten heeft afgeworpen. En nu moeten we nog voor de werkgevers de bezwaren tegen administratieve rompslomp van loonkostensubsidie wegnemen. Maar vooral: mensen aan een volwaardig werknemerschap helpen. Heerlijk!”

Wilt u meer weten over de afschaffing van de loondispensatie en de plannen die ervoor in de plaats komen?  Kijk op www.rijksoverheid.nl

 

 

Leave your comment