Personeel zoeken
via Lucrato

Ben je op zoek naar personeel? Wij stellen je graag voor aan gemotiveerde krachten uit de Participatiewet. Onze kandidaten komen onder andere uit de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), het doelgroepenregister of uit de bijstand. Ook bemiddelen en begeleiden wij nieuwe statushouders. Wil je weten welke kandidaat het beste bij je past? Neem contact  op met één van onze accountmanagers!

Wat zijn de ervaringen van andere werkgevers met sociaal ondernemen? In de video hiernaast vertellen Dros Schoonmaakdiensten, Foenix Kringloop & Re-integratie en SDD BV er meer over.

“Het loopt zo lekker dat je vergeet welke werknemers via Lucrato zijn gekomen.”

Elise Scherling, DROS Schoonmaakdiensten

MEER WETEN OVER:

WERK UITBESTEDEN

Heb je extra productiecapaciteit nodig? Kun je wel wat extra handjes gebruiken? Ook hiervoor kun je bij Lucrato terecht.

DE PSO-PRESTATIELADDER

Met het PSO-keurmerk (Prestatieladder Socialer Ondernemen) draag je bij aan een betere samenleving.

SUBSIDIES

Wanneer iemand via Lucrato bij je komt werken, kun je als werkgever aanspraak maken op (financiële) regelingen.

NIEUWKOMERS

Lucrato werkt met diverse organisaties samen om statushouders effectief en efficiënt te ondersteunen bij werk.

DOWNLOADS en links

Bekijk meer

Dienstencatalogus Lucrato

Alle instrumenten, trainingen en begeleidingsvormen die Werkleerbedrijf Lucrato aanbiedt, zijn beschreven in onze dienstencatalogus. Jaarlijks updaten wij de dienstencatalogus met de laatste nieuwe inzichten.

Voorkant flyer Loonwaardesubisidie

Flyer Loonwaardemetingen

Ontvang je voor een medewerker in je bedrijf of organisatie loonkostensubsidie? Om de hoogte van de subsidie te bepalen is periodiek een loonwaardemeting nodig. In deze folder staat alles hierover op een rij.

Onze benadering

We richten ons op de talenten van een kandidaat, niet op de belemmeringen. Deze talenten proberen we te versterken. We besteden daarbij aandacht aan de kandidaat als mens. Dat wil zeggen dat we de persoonlijke situatie van iemand in alle facetten meenemen.

Binnen deze aanpak verliezen we de zakelijke benadering uiteraard niet uit het oog.