Nieuwe vertrouwenspersonen bij Lucrato

Als jij je onveilig voelt op het werk door ongewenst gedrag van een ander dan is het belangrijk dat je daar niet alleen mee blijft rondlopen.
Ongewenst gedrag is: agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie.

Als je het ongewenste gedrag niet kunt of durft te bespreken met de persoon die zich misdraagt neem dan iemand in vertrouwen. Dat kan een collega zijn, je leidinggevende of consulent, of een vertrouwenspersoon.

Interne vertrouwenspersonen

Sinds begin dit jaar heeft Lucrato ook twee interne vertrouwenspersonen.

Je kunt zelf contact met hen opnemen. Wat je bespreekt blijft geheim.

Margit Michiels
06 – 28 29 31 51               
m.michiels@lucrato.nl

Gerrit Bijsterbosch
06 – 12 63 80 34
g.bijsterbosch@lucrato.nl

Externe vertrouwenspersoon

Wil je het ongewenste gedrag liever met iemand buiten Lucrato bespreken? Dan kun je contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van Lucrato:

Joke Niekamp
06 – 41 16 02 73
j.niekamp@gimd.nl