Met status geactiveerd

180601 afsluiting traject eritrese statushouders

8 Eritrese statushouders startten eind 2017 bij Werkbedrijf Lucrato aan een traject richting werk, scholing of maatschappelijke activatie, afhankelijk van hun individuele mogelijkheden. Deze pilot is opgezet in samenwerking met de eenheid Activering & Inkomen van de gemeente Apeldoorn. In 6 maanden tijd hebben ze trainingen gevolgd en werkervaring en -ritme opgedaan bij Werkbedrijf Lucrato. In het intensieve traject zijn onderwerpen als werknemersvaardigheden, computervaardigheden, kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt, solliciteren, financiën en hygiëne aan bod gekomen. De deelnemers hebben allemaal een enorme groei doorgemaakt, wat ook blijkt uit de resultaten: 2 deelnemers al aan het werk, 1 richting scholing en 4 anderen worden op dit moment bemiddeld naar een passende baan. Alle deelnemers hebben een certificaat in ontvangst genomen en het gezamenlijke traject feestelijk afgesloten.

Het succes van de pilot heeft geleid tot een vervolg. Inmiddels is een nieuwe groep van 11 statushouders uit Eritrea gestart aan het traject.

Leave your comment