Met plezier naar je werk

Lucrato wil een veilige plek voor iedereen zijn, waar je met plezier naar het werk kunt gaan. Een goede werksfeer, respect en vertrouwen zijn heel belangrijk om prettig met elkaar te kunnen werken. Daar hebben we binnen Lucrato afspraken en huisregels voor gemaakt (die kun je vragen bij je leidinggevende). Maar wat als iemand zich toch ongewenst gedraagt, waardoor je niet langer plezierig kunt samenwerken?

Wat is ongewenst gedrag?

Dat is gedrag op het werk dat niet prettig of veilig voelt voor degene die hiermee te maken krijgt. Het gaat om:

  • agressie en geweld (bijvoorbeeld schelden of slaan)
  • seksuele intimidatie (zoals ongewenst aanraken, seksuele opmerkingen maken of filmpjes of foto’s laten zien)
  • pesten (ook online, bijvoorbeeld via Whatsapp, Instagram of Facebook)
  • discriminatie (buitensluiten van mensen).
Wat kun je doen?

Krijg je vervelende berichtjes van een collega? Of maakt iemand steeds flauwe grappen over je? Blijf er niet mee zitten! Je kunt de collega op een rustige manier vragen om te stoppen met het gedrag. Geef aan dat je het vervelend vindt.

Als je het ongewenste gedrag niet kunt of durft te bespreken met de persoon die zich misdraagt, neem dan iemand in vertrouwen. Dit kan je leidinggevende zijn, je consulent of iemand thuis. Samen kun je dan bespreken wat de beste oplossing is. Ook de personeelsadviseur of bedrijfsmaatschappelijk werkster kunnen daarbij helpen.

Vertrouwenspersoon

Als je het ongewenste gedrag niet met iemand binnen Lucrato wilt bespreken kun je ook contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon helpt je om een oplossing te vinden. Je krijgt de garantie dat niemand te weten komt wat je geheim wilt houden.

Vertrouwenspersoon Lucrato:
Mevrouw Titianne Geerlinks.
Zij werkt bij Stimenz.

Bezoekadres: Prins Willem-Alexanderlaan 1419.
Postadres: 7312 GA Apeldoorn.
Telefoon: 088 784 64 64 / 06-13341973.
Email: t.geerlinks@stimenz.nl.