Maatregelen rondom het coronavirus

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor ons allemaal. Werkleerbedrijf Lucrato neemt de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van haar medewerkers, kandidaten en klanten zeer serieus. Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben we een aantal maatregelen genomen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

Zo werken onze medewerkers, waar mogelijk, thuis en vinden afspraken veelal digitaal plaats. Wel hebben we besloten om onze dienstverlening aan kandidaten door te laten gaan. Afspraken tussen consulent en kandidaten vinden, alleen op uitnodiging, plaats bij Werkleerbedrijf Lucrato of bij de werkgever. Natuurlijk met in achtneming van alle coronamaatregelen.

Hieronder hebben we een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen en antwoorden rondom het coronavirus voor werkgevers, kandidaten uit de Participatiewet, extern gedetacheerden en medewerkers uit de sociale werkvoorziening of beschut werk.

Voor meer informatie over het coronavirus, verwijzen wij naar de website van het RIVM