Leerwerksetting succesvolle formule voor stappen naar werk

Team leerwerksetting groen gemeente Apeldoorn
Team leerwerksetting groen gemeente Apeldoorn

Acht mensen aan het werk bij Beheer en Onderhoud via leerwerksetting Werkleerbedrijf Lucrato

Binnen drie maanden doorgroeien naar werk, dat is het doel van een leerwerksetting. Werkleerbedrijf Lucrato heeft verschillende leerwerksettings om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar werk. De leerwerksetting Groen is er daar één van. Recent zijn er bij het team Beheer en Onderhoud van de gemeente Apeldoorn acht medewerkers aan het werk gegaan via de leerwerksetting Groen.

Trajectbegeleiding
Mensen uit de brede doelgroep van de Participatiewet, waaronder Statushouders en mensen vanuit het Doelgroepregister, hebben het traject naar werk gevolgd. Allen zijn nu aan de slag binnen het team Beheer en Onderhoud. De meesten in het groen, sommigen in het grijs of de schoonmaak. Alle kandidaten worden ondersteund door trajectbegeleiders vanuit Werkleerbedrijf Lucrato. Trajectbegeleider Mehmet vertelt over de ondersteuning van de kandidaten: “Als trajectbegeleider zijn we betrokken bij de ontwikkeling van kandidaten richting de arbeidsmarkt. Daarin adviseren, bemiddelen en faciliteren we waar mogelijk. Dit doen we door gesprekken te voeren met kandidaten, leermeesters en werkbegeleiders en betrokken (zorg)partijen. We gaan inhoudelijk met de kandidaten in gesprek over welke leerdoelen ze willen behalen.”

Intensieve samenwerking
De leerwerksetting Groen laat de intensieve samenwerking tussen de gemeente Apeldoorn en Werkleerbedrijf Lucrato zien. Consulenten en trajectbegeleiders van Werkleerbedrijf Lucrato en de wijkbeheerders en leermeesters van de gemeente Apeldoorn werken samen aan de ontwikkeling van de vaardigheden van de kandidaten. “We kijken daarbij naar de verschillende persoonlijkheden van de kandidaten. Die moeten goed passen binnen een team”, vertelt wijkbeheerder Dirk. “De mensen binnen een team kunnen heel erg van elkaar verschillen. Daarom draaien ze ook eerst drie weken ‘op proef’, om te kijken of het wel klikt. Motivatie van de kandidaten speelt daarbij ook een belangrijke rol.” Leermeester Henk vult aan: “Wij zitten heel dicht op de ontwikkeling van kandidaten in de eerste periode. We kunnen ze daardoor goede handvatten geven voor het werk. Door te doen en te leren, kunnen we trajecten op maat leveren.”

Ervaring opdoen in het groen
Om als kandidaat deel te nemen in de leerwerksetting hoef je geen ervaring in de groen-sector te hebben. Al doende leer je de vaardigheden die je nodig hebt voor het werken in het groen. Ook is het mogelijk om binnen het team Beheer en Onderhoud veel certificaten te behalen en opleidingen te volgen. Zo had Mahboob, een van de kandidaten, nog niet veel ervaring in het groen. “Ik heb eerst deelgenomen aan de leerwerksetting Groen. Nu heb ik sinds 28 maart een contract gekregen bij Beheer en Onderhoud”, aldus Mahboob.

Leave your comment