Intelligente herstart productiewerkzaamheden Werkleerbedrijf Lucrato

Ontvangst bezoekers bij Werkleerbedrijf Lucrato
Ontvangst bezoekers bij Werkleerbedrijf Lucrato

In maart besloot Werkleerbedrijf Lucrato om de productie op de eigen locaties in Apeldoorn en Heerde naar aanleiding van de coronacrisis stil te leggen, zolang er teveel onduidelijk was over de gezondheidsrisico’s op de werkplek. Inmiddels zijn er voldoende maatregelen getroffen om veilig werken mogelijk te maken, voor medewerkers die niet in de risicogroep van RIVM vallen. Daarom zijn afgelopen maandag de eerste medewerkers weer begonnen.

Veilig werken
Het pand aan de Egerlaan in Apeldoorn zodanig ingericht, dat veilig werken in de productie voor SW-medewerkers weer gegarandeerd kan worden. Omdat er in de tussentijd ook geen enkel besmettingsgeval is geweest onder de honderden medewerkers, kan het werk weer stap voor stap opgestart worden. Deze ‘intelligente herstart’ vindt plaats onder strenge voorwaarden, waarbij de richtlijnen van het RIVM leidend zijn. Met deze stap Hiermee kan Werkleerbedrijf Lucrato ook tegemoetkomen aan de behoeften van klanten die (een deel van) hun productie bij het werkbedrijf hebben ondergebracht.

Gerrie van Sunder, algemeen directeur: “Het doet me goed om weer mensen door het pand te zien lopen. We hebben met alle medewerkers intensief contact gehouden. Dan merk je dat de meesten er echt aan toe zijn om weer onder collega’s te zijn, een duidelijke structuur te hebben en waardevol werk te kunnen doen. Gezondheid staat voorop, en daar hoort mentale gezondheid ook bij. Ik ben blij dat we vanaf deze week stapsgewijs weer in beide kunnen voorzien.”

Dienstverlening op afstand aan werkzoekenden
De dienstverlening aan werkzoekende kandidaten uit de Participatiewet werd in maart al zodanig ingericht, dat dit grotendeels op afstand doorgang kon vinden. De afgelopen twee maanden zijn dan ook nog diverse matches gemaakt tussen werkgevers en werkzoekenden. Lucrato verwacht binnen enkele weken ook weer veilig kandidaten aan de Egerlaan kunnen ontvangen voor afspraken en trainingen.

Thuiswerk in Heerde
De werkzaamheden op de Lucrato-locatie ‘het Gildenhûs’ in Heerde kunnen voorlopig nog niet worden herstart. Door het grote aantal coronagevallen in die gemeente en de beperkte ruimte in het pand is dat nog niet verantwoord. Wel zijn medewerkers in Heerde deels thuis aan het werk, om zo het werk voor de opdrachtgevers toch voort te zetten. Het overgrote deel van de SW-medewerkers in Heerde is blij vanuit huis hun steentje te kunnen bijdragen.