Denk mee in de Pop-up store Techniek

Techniek (2)

Er is veel technisch talent in de regio, maar deze techneuten zijn soms lastig te vinden voor ondernemers. Daarom heeft De Parels Compagnie de ‘Pop-up store Techniek’ ontwikkeld. Factor Werk, gemeente Apeldoorn, Provincie Gelderland en Werkleerbedrijf Lucrato ondersteunen dit initiatief.

De Pop-up store Techniek is een laagdrempelig initiatief dat ondernemers helpt bij het vinden van nieuwe talenten. Sommige talenten zijn direct inzetbaar, anderen hebben nog een opleiding nodig. Het plan is om de Pop-up store eind 2019 in het centrum van Apeldoorn te openen.

Denk mee over de Pop-up Store
De initiatiefnemers hebben jou als ondernemer nodig om de pop-up store tot een succes te maken. Daarom is er op 24 juni een bijeenkomst. De betrokken partijen presenteren het concept en leggen de werking van de pop-up store aan u uit. Doel is om geschikte technische kandidaten voor jouw onderneming te werven. Daarom wordt je gevraagd mee te denken en om deel te nemen in de Pop-up store Techniek.

Meld je aan
Wil je een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Pop-up store Techniek in Apeldoorn? Kom dan 24 juni van 17.30 tot 18:30 uur naar Werkleerbedrijf Lucrato, Egerlaan 15, Apeldoorn. Aanmelden kan via www.apeldoorn.nl/popupstore.

Heb je vragen over dit initiatief? Neem dan contact op met Albert Mein via 06-27189081 of a.mein@lucrato.nl

Leave your comment