Aventus en Werkleerbedrijf Lucrato gaan een ‘leven lang ontwikkelen’

Taart Aventus_Lucrato

Kansengelijkheid in het onderwijs én op de arbeidsmarkt; dat is de gezamenlijke missie van Aventus en Werkleerbedrijf Lucrato. Met scholing en begeleiding wordt de positie versterkt van mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van betaald werk. De samenwerking tussen de twee organisaties is bekrachtigd in een convenant.

Lucrato en Aventus richten zich met name op jongeren (tot 27 jaar), voortijdig schoolverlaters, volwassenen zonder startkwalificatie, statushouders, niet uitkeringsgerechtigden en met werkloosheid bedreigde volwassenen. Zij krijgen passende ondersteuning en begeleiding naar een duurzame plaats op de arbeidsmarkt met als insteek: een leven lang ontwikkelen.

Louis Verlaan, projectleider bij Lucrato: “Het bereiken van de 18-jarige leeftijd is voor jongeren in een kwetsbare positie een belangrijk omslagpunt. Uitval uit het onderwijs gebeurt te vaak omdat inkomen op de korte termijn de voorkeur heeft boven de opleiding. Dat is heel jammer want het behalen van een startkwalificatie biedt meer garanties op de arbeidsmarkt in de toekomst. Met een gezamenlijk projectmatige aanpak willen we voortijdig schoolverlaten voorkomen.

Over Aventus
Aventus is dé school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de regio Stedendriehoek. De ontwikkeling van de talenten van studenten en cursisten staat centraal. Zo bezorgen wij hen een succesvolle startpositie in de maatschappij. Vanuit locaties in Apeldoorn, Deventer en Zutphen verzorgt Aventus zo’n 200 mbo-opleidingen en volwasseneneducatie, inclusief VAVO. Aventus heeft ca. 12.000 studenten en cursisten en 1.000 medewerkers.