Screening Beschut Werk

Heeft u het vermoeden dat uw kandidaat in aanmerking komt voor een indicatie beschut werk? Met behulp van de Screening Beschut Werk kunnen de psychologen van het Lucrato ArbeidsDiagnosecentrum u hierover een beeld geven en u ondersteunen bij een aanvraag voor een Indicatie Beschut Werk bij het UWV.

Voor wie is de Screening Beschut Werk?

De screening beschut werk is om de haalbaarheid van een aanvraag voor een indicatie voor beschut werk te toetsen. Het gaat om kandidaten waarvan wordt verwacht dat zij ondersteuning, begeleiding of aangepaste werkomstandigheden nodig hebben die een reguliere werkgever niet kan bieden.

Het onderzoek

Criteria beschut werk

Een arbeidsdeskundige van het Arbeidsdiagnose Centrum van Lucrato onderzoekt of de kandidaat aan de criteria voldoet om een indicatie Beschut Werk bij het UWV aan te vragen. Met behulp van interviews en dossieronderzoek geven wij advies over de stevigheid van het dossier. Zo nodig kan verdiepend onderzoek worden ingezet om het dossier te verstevigen. Door middel van praktijkonderzoek en/of psychodiagnostisch onderzoek worden de cognitieve capaciteiten, het functioneren, de belastbaarheid en de begeleidingsbehoefte in kaart gebracht.

Aanvraag indicatie beschut werk bij UWV

De screening geeft aan of iemand tot de doelgroep Beschut Werk kan behoren. Het UWV beoordeelt uiteindelijk of iemand ook daadwerkelijk de Indicatie Beschut Werk krijgt. Wij verzorgen daarvoor zo nodig de aanvraag bij het UWV.

Alternatief traject

Wanneer de kandidaat niet aan de criteria van Beschut Werk voldoet, adviseren wij u welk alternatief traject het beste kan worden ingezet.

De inzet voor de kandidaat

De Screening Beschut Werk is maatwerk.

Interesse in de Screening Beschut Werk?

Wilt u weten of uw kandidaat kans maakt op een Indicatie Beschut Werk van het UWV? Wij vertellen u er graag meer over tijdens een vrijblijvend gesprek. Mail ons gerust voor een afspraak via contractbeheer@lucrato.nl.