Capaciteitenonderzoek en Klinisch Capaciteitenonderzoek

Wilt u meer weten over het leer-, werk- en denkniveau van uw kandidaat, zodat een passende opleiding of baan kan worden gevonden? De psychologen van het Lucrato ArbeidsDiagnosecentrum brengen graag de capaciteiten van uw kandidaat in beeld met behulp van een capaciteitenonderzoek. Wilt u het IQ van uw kandidaat laten bepalen? Daarvoor hebben we het uitgebreidere klinisch capaciteitenonderzoek (WAIS-IV).

Voor wie is het (klinisch) Capaciteitenonderzoek?

Het capaciteitenonderzoek is bedoeld voor kandidaten die een globaal beeld van hun leer-, werk- en denkniveau willen hebben. Het klinisch capaciteitenonderzoek is geschikt voor kandidaten waarbij het nodig is het IQ te willen weten, bij een vermoeden van hoge of lage intelligentie, bij problemen in de werkhouding, werkuitvoering en/of concentratie. Ook kan het onderzoek een indicatie geven voor een neuropsychologische stoornis.

Het onderzoek

Capaciteiten voor passend werk of opleiding

Voor het capaciteitenonderzoek worden het verbale denkvermogen, het cijfermatig inzicht, het ruimtelijk inzicht en het logisch redeneervermogen in kaart gebracht. Voor het klinisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van de vijftien subtests van de WAIS-IV-NL. Deze tests meten verbaal begrip, perceptueel redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid. Dit geeft uiteindelijk een beeld van de algemene intelligentie.

Persoonlijk gesprek

De bevindingen en het advies worden besproken in een persoonlijk gesprek met de kandidaat en eventueel de opdrachtgever.

De inzet voor de kandidaat

Het capaciteitenonderzoek en het klinisch capaciteitenonderzoek duren beide ongeveer één dagdeel.

Interesse in een Capaciteiten onderzoek of een Klinisch Capaciteitenonderzoek?

Wil uw kandidaat inzicht in zijn of haar leer-, werk- en denkniveau? Wij vertellen u er graag meer over tijdens een vrijblijvend gesprek. Bel ons voor een afspraak op tel. 055 549 26 78.