Arbeidsmogelijkhedenonderzoek

Wilt u snel inzicht in de arbeidsmogelijkheden van een kandidaat die niet meer diens eigen werk kan of mag doen? Met behulp van het Assessment Arbeidsmogelijkheden geven de psychologen van het Lucrato ArbeidsDiagnosecentrum u en uw kandidaat inzicht in de talenten, vaardigheden, zelfbeeld en ambities van uw kandidaat, zodat helder is wat hij of zij kan en welke functies haalbaar en geschikt zijn.

Voor wie is het Arbeidsmogelijkhedenonderzoek?

Het Arbeidsmogelijkhedenonderzoek is bedoeld voor kandidaten van wie niet bekend is wat ze kunnen, wat ze willen of welke mogelijkheden ze hebben met betrekking tot werk. Ook kandidaten die mentaal minder belastbaar zijn of die niet goed in hun vel zitten, kunnen veel baat hebben bij dit onderzoek. Voor kandidaten met een fysieke beperking waarvan de belastbaarheid niet bekend is, is een Praktijkassessment meer geschikt.

Het onderzoek

Inzicht in werk- en denkniveau

Het Arbeidsmogelijkhedenonderzoek geeft een goed beeld van iemands werk- en denkniveau, de psychische belastbaarheid, de kwaliteiten, valkuilen, arbeidsinteresses en arbeidsvaardigheden.

Praktijkgericht onderzoek

In uitgebreide interviews met de kandidaat gaan we in op de vraag welke functie(richting) het beste past bij de kwaliteiten en interesses van de kandidaat. We maken onder meer gebruik van capaciteitentesten, persoonlijkheids- en interessevragenlijsten. En om tot een goed antwoord te komen, onderzoeken we door werk- en praktijkopdrachten welke vaardigheden iemand heeft en hoe sterke kanten benut kunnen worden. Daarnaast kijken we hierbij zorgvuldig of er sprake is van reële ambities en kansen.

Passend advies

In een eindgesprek bespreken we welke arbeidsmogelijkheden wij zien voor de kandidaat, welke randvoorwaarden nodig zijn om goed te kunnen functioneren en wat logische vervolgstappen zijn in het re-integratieproces. Het onderzoek geeft een beeld van wat iemand kan en welk soort werk en functies haalbaar en geschikt kunnen zijn. De resultaten worden vastgelegd in een maatwerkrapportage.

De inzet voor de kandidaat

Het Arbeidsmogelijkhedenonderzoek duurt gemiddeld 3 tot 5 dagdelen.

Interesse in het Arbeidsmogelijkhedenonderzoek?

Wilt u ook weten welke functies haalbaar en geschikt zijn voor uw kandidaat? Wij ontmoeten u graag voor een vrijblijvend gesprek. Bel ons voor een afspraak op tel. 055 549 26 78.