Arbeidsonderzoek
Werkleerbedrijf Lucrato

Lucrato ArbeidsDiagnosecentrum

Wilt u mensen met of zonder een uitkering aan werk helpen? En wilt u ze daarbij gericht ondersteunen? Dan is inzicht in hun mogelijkheden, interesses en vaardigheden van groot belang. De psychologen van het Lucrato ArbeidsDiagnosecentrum brengen precies in kaart wat u over uw kandidaat uit de Participatiewet wil weten. Van wat de werkzoekende kan, tot aan diens wensen, ambities en ontwikkelmogelijkheden. Met dit inzicht kunt u efficiënt en onderbouwd vervolgstappen ondernemen om (ander) werk voor uw kandidaat vinden.

Onderzoek naar arbeidsmogelijkheden

Onze psychologen adviseren u graag over welke instrumenten nodig zijn voor het vinden van een antwoord op uw vraag. Zij gebruiken uitsluitend betrouwbare en gevalideerde instrumenten en zijn gespecialiseerd in Participatiedoelgroepen.

Voor wie?

Onze focus ligt op onderzoek bij mensen die aan het werk kunnen en willen en/of voor hen die meer moeite hebben om werk te vinden, omdat zij bijvoorbeeld onder de Participatiewet vallen. Meestal in opdracht van gemeenten, UWV, werkbedrijven, Praktijkonderwijs, VSO-scholen en zorgorganisaties in de regio’s Stedendriehoek en Stedenvierkant. Verder komen ook (commerciële) organisaties en scholen bij ons terecht voor onderzoek bij hun medewerker(s) of scholieren die (ander) werk of een opleiding zoeken.

Onderzoeksaanbod

 • Arbeidsmogelijkhedenonderzoek
  Inzicht in talenten, vaardigheden, zelfbeeld en ambitie van uw Participatiekandidaat, met een advies over belangrijke randvoorwaarden op een werkplek en haalbare functies voor re-integratie op de arbeidsmarkt. Lees meer
 • Capaciteitenonderzoek
  Helder beeld van het leer-, werk- en denkniveau van uw Participatiekandidaat, voor een passende baan of opleiding. Lees meer
 • Loonwaardemeting Dariuz
  Een objectief vastgestelde hoogte van de loonwaarde van uw Participatiekandidaat zodat de loonkostensubsidie kan worden vastgesteld. Lees meer
 • Praktijkassessment
  Gedegen en onderbouwd advies, over de arbeidsmogelijkheden van uw Participatiekandidaat, voor een goede re-integratie op de arbeidsmarkt. Lees meer
 • Screening Beschut Werk
  Een advies of iemand mogelijk in aanmerking komt voor een Indicatie Beschut Werk van het UWV. Een stevig dossier voor de aanvraag indicatie Beschut Werk, waardoor de kans op toekenning wordt vergroot. Indien gewenst, bieden we ondersteuning bij de aanvraag voor deze indicatie. Lees meer
 • Screening Persoon en Werk
  Binnen een à twee dagdelen inzicht in capaciteit, motivatie, persoonlijkheid en arbeidsinteresse van uw Participatiekandidaat om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Lees meer

Interesse?

Wilt u ook weten wat uw kandidaat kan of wil? Wij ontmoeten u graag voor een vrijblijvend gesprek hierover. Bel ons voor een afspraak op 055 549 26 78. Als u eerst meer wil weten over de instrumenten die wij gebruiken, kunt u onze keuzewijzer aanvragen via onderzoek@lucrato.nl of bekijk de beschrijving van de verschillende onderzoeken in het menu hierboven.

Download onze brochure

Wilt u het complete overzicht van mogelijkheden? Download dan hier onze brochure.
Brochure Lucrato ArbeidsDiagnosecentrum