Arbeids-diagnosecentrum

Bij de ondersteuning van een kandidaat is soms een verdiepingsslag nodig om vast te stellen waar de persoon in kwestie staat, wat zijn of haar kwaliteiten en/of aandachtspunten zijn in relatie tot (de stap) naar werk en wat de kandidaat nodig heeft om goed en prettig te kunnen functioneren. Het ArbeidsDiagnosecentrum (ADC) van Werkleerbedrijf Lucrato biedt dan uitkomst: vanuit dit centrum kunnen we tal van instrumenten en onderzoeken inzetten om (aanvullende) inzichten te verkrijgen. Een dergelijk onderzoek levert een advies op voor zowel de kandidaat zelf als voor de opdrachtgever. Vervolgens kan een vervolgtraject worden bepaald.

Onze psychologen van het ADC adviseren je graag over welke instrumenten nodig zijn voor het vinden van een antwoord op je vraag. Zij gebruiken uitsluitend betrouwbare en gevalideerde instrumenten en zijn gespecialiseerd in Participatiedoelgroepen.

Wil je als bedrijf of organisatie ook inzicht in de mogelijkheden, interesses en vaardigheden van jouw werkzoekende(n)? Leg je specifieke vraag aan onze deskundigen voor. Dan ontvang je zo snel mogelijk ons advies over het meest geschikte instrument.

Voor wie?

Onze focus ligt op onderzoek bij mensen die aan het werk kunnen en willen en/of bij hen die meer moeite hebben om werk te vinden, omdat zij bijvoorbeeld onder de Participatiewet vallen.
Meestal werken we in opdracht van gemeenten, UWV, werkleerbedrijven, Praktijkonderwijs, VSO-scholen en zorgorganisaties in de regio’s Stedendriehoek en Stedenvierkant. Verder komen ook (commerciële) organisaties en scholen bij ons terecht voor onderzoek bij hun medewerker(s) of scholieren die (ander) werk of een opleiding zoeken.

MEER WETEN OVER:

WERK UITBESTEDEN

Heb je extra productiecapaciteit nodig? Kun je wel wat extra handjes gebruiken? Ook hiervoor kun je bij Lucrato terecht.

DE PSO-PRESTATIELADDER

Met het PSO-keurmerk (Prestatieladder Socialer Ondernemen) draag je bij aan een betere samenleving.

SUBSIDIES

Wanneer iemand via Lucrato bij je komt werken, kun je als werkgever aanspraak maken op (financiële) regelingen.

NIEUWKOMERS

Lucrato werkt met diverse organisaties samen om statushouders effectief en efficiënt te ondersteunen bij werk.

Onderzoeksaanbod

Werkleerbedrijf Lucrato is gespecialiseerd in diverse onderzoeksmethoden om de mogelijkheden en talenten van een kandidaat goed in beeld te brengen. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsmogelijkhedenonderzoek, een capaciteitenonderzoek en persoonlijkheids- en interesse onderzoek. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de diverse instrumenten:

 • Arbeidsmogelijkhedenonderzoek (psychodiagnostisch
 • Onderzoek incl. arbeidsvaardighedenonderzoek)
 • Loopbaanassessment
 • Arbeidsinteresse onderzoek
 • Praktijkassessment
 • Screening persoon en werk
 • Capaciteitenonderzoek
 • Screening Persoon en Werk (SP&W)
 • Intelligentie onderzoek klinisch/IQ
 • Medisch Belastbaarheidsonderzoek
 • Persoonlijkheids- en interesseonderzoek
 • Psychisch belastbaarheidsonderzoek
 • WSW-ondergrensonderzoek

In de brochure bij ‘downloads en links’ verderop deze pagina vind je meer informatie over de verschillende onderzoeken.

“Het onderzoek geeft een beeld van wat iemand kan en welk soort werk en functies haalbaar en geschikt kunnen zijn.”

DOWNLOADS en links

Bekijk meer

Dienstencatalogus Lucrato

Alle instrumenten, trainingen en begeleidingsvormen die Werkleerbedrijf Lucrato aanbiedt, zijn beschreven in onze dienstencatalogus. Jaarlijks updaten wij de dienstencatalogus met de laatste nieuwe inzichten.

Voorkant flyer Loonwaardesubisidie

Flyer Loonwaardemetingen

Ontvang je voor een medewerker in je bedrijf of organisatie loonkostensubsidie? Om de hoogte van de subsidie te bepalen is periodiek een loonwaardemeting nodig. In deze folder staat alles hierover op een rij.

Onze benadering

We richten ons op de talenten van een kandidaat, niet op de belemmeringen. Deze talenten proberen we te versterken. We besteden daarbij aandacht aan de kandidaat als mens. Dat wil zeggen dat we de persoonlijke situatie van iemand in alle facetten meenemen.

Binnen deze aanpak verliezen we de zakelijke benadering uiteraard niet uit het oog.